Velkommen, Gjest (Login)

Flaggermusborgen

Fra Wildlifegarden

Alle norske flaggermus spiser insekter og store mengder mygg.
Ja opptil 5000 mygg på en natt.
Så hvis du er plaget av myggen om sommerkveldene så er det en veldig god ide å sette opp flaggermusborgen og på den måten invitere flaggermus til ditt nærområde. 

Den europeiske flaggermusavtalen

Norge har sluttet seg til en europeisk avtale om vern av flaggermus.  De enkelte landene forplikter seg til blant annet å innføre forbud mot fangst og avliving av flaggermus; og beskytte områder som er viktige for flaggermus; fremme bevaring av flaggermus blant annet ved å Tilby alternative sommertilholdssteder i form av flaggermuskasser i områder der forekomsten av naturlige hulltrær er begrenset, for eksempel dersom en løvskogbestand er hugget og erstattet med bartrær

 


Flaggermusborgen Flaggermusborgen

Særpreget bosted for våre flaggermus

NOK 485,00HK DESIGNBUR - DJUBINGEN 29 - 4085 HUNDVÅG - Telefon +4745042707 - E-mail hkdesignbur@lyse.net - ORG.nr. 919495529
Klikk her for vår mobilside